Η TOP TELECOM HELLAS είναι μια εταιρία τηλεφωνικών υπηρεσιών με άδεια από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και  διαθέτει ένα αξιόπιστο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και υλικοτεχνική υποδομή.  

Η TOP TELECOM HELLAS προσαρμόζει τις υπηρεσίες της ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της σύγχρονης Ελληνικής κοινωνίας και των Ελλήνων καταναλωτών με στόχο το μέγιστο αποτέλεσμα.

Έμπειρα στελέχη και έμπειροι συνεργάτες όπως η Smart Online Services LTD υλοποιούν ολοκληρωμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στις απαιτήσεις που θα ζητηθούν. Αναλαμβάνει κάθε είδους εφαρμογής – υπηρεσίας με απόλυτη αξιοπιστία και τηρώντας όλους τους κανόνες δεοντολογίας.