Η TOP TELECOM HELLAS με τις εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικού και τα συστήματα CRM προσφέρει υπηρεσίες που παρέχουν αξιόπιστα, ποιοτικά και αποδοτικά CALL CENTER όπως: αστρολογικές υπηρεσίες, Outbound calling, One to one marketing, ερευνά αγοράς, συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσία τηλεγραμματείας, υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης.

Το CALL CENTER της TOP TELECOM HELLAS έχει αποκτήσει Διεθνές Πιστοποιητικό Διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και προσφέρει υπηρεσίες σε εικοσιτετράωρη βάση.