Τηλεπικοινωνιακεσ εφαρμογεσ

Οι τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές της TOPTELECOM HELLAS προσφέρουν ενημερωτικές, χρήσιμες και ψυχαγωγικές υπηρεσίες, όπως και εξελιγμένες και εξειδικευμένες εφαρμογές που διατίθενται σε οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Μερικές υπηρεσίες της TOPTELECOM HELLAS είναι προσωπικό ωροσκόπιο και αστρολογικές υπηρεσίες, υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, υπηρεσίες ενημέρωσης κ.α. Η τηλεφωνική υποστήριξη παρέχεται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τόσο προς στους συνεργάτες όσο και προς στους συνδρομητές που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες.