Με το δίκτυο οπτικών ινών και τον τερματισμό οπτικών κυκλωμάτων στο Med Nautilus, υπάρχουν οι δυνατότητες αξιόπιστης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και δυνατότητας παροχής πρόσβασης με κωδικό.

Παρέχεται η δυνατότητα συνεργασίας των διαδικασιών Premium πρόσβασης στο διαδίκτυο με τα συστήματα Premium sms ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εισόδων από τους συνεργάτες της TOPTELECOM HELLAS.